ناخدایی دیجیتال

0 8

این کتاب که توسط انتشارات آریانا به چاپ رسیده است توسط دکتر مهدی شامی، فراز نبیی و شادی ایراندوست نوشته شده است.

اآینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آن چیزی که فکر می کنید به شما نزدیک تر است. معتقدیم جمله بالا به تنهایی می تواند اهمیت و لزوم مطالعه این کتاب را برای شما روشن سازد. این روزها فارغ از اینکه در چه صنعت و یا بخشی فعالیت می کنید ، فناوری های دیجیتال در حال درنوردیدن مرزهای کسب وکارتان هستند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.