فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

گام چهارم

پرداخت هزینه مشاوره و تشکیل جلسه

 

گام سوم

بررسی اطلاعات توسط مشاور و تعیین وقت جلسه مشاوره

گام دوم

ارسال فرم خلاصه وضعیت پس از تکمیل به ایمیل info@alimontazer.com

گام اول

تکمیل فرم درخواست مشاوره زیر و دانلود فرم خلاصه وضعیت از صفحه بعد

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره در زمینه های مدیریت ، تعمیر و نگهداری و آب و پساب فرم زیر را تکمیل فرمایید.